Leasing pracowniczy

Oferując usługę UDOSTĘPNIANIA PRACOWNIKÓW pomagamy optymalizować koszty działalności naszych Zleceniodawców. Koncentrując się tylko na podstawowej działalności wzrasta jakość i wydajność pracy naszych Klientów.

Zapewniamy doradztwo personalne, zatrudnianie pracowników fizycznych oraz wykwalifikowanych specjalistów.

Mając na względzie pełną satysfakcję naszych Klientów, szybko i elastycznie reagujemy na wszelkie zmiany rynku pracy oraz stosujemy nieszablonowe rozwiązania.

Korzyści ze współpracy:

  • koncentrowanie się na podstawowym kierunku działalności.
  • regulowaniepoziomu zatrudnienia w zależności od potrzeb biznesowych.
  • dostosowywanie zatrudnienia do zapotrzebowania planu produkcyjnego.
  • optymalizowanie kosztów administracyjnych i formalnych związanych z rekrutacją i zatrudnianiem personelu ( badania lekarskie, szkolenia, urlopy , odzież robocza „ po naszej stronie ” ).
  • zminimalizowanie kosztów własnych po przez pozyskiwanie pracowników na czas urlopów, prac sezonowych oraz zmniejszanie kosztów godzin nadliczbowych lub kosztów związanych z fluktuacją zatrudnienia.
  • dysponowanie udostępnionymi pracownikami podczas absencji i innej nieobecności własnego personelu.
X

Masz pytania?
Wypełnij formularz kontaktowy!

FIRMA:
IMIĘ:
NAZWISKO:
E-MAIL:
TELEFON:
TREŚĆ: