Obsługa techniczna firm i nieruchomości

Kompleksową obsługę nieruchomości mieszkalnych, biurowych i przemysłowych wykonujemy poprzez zarządzanie nieruchomościami oraz stały nadzór techniczny wraz z obowiązkowymi przeglądami. Atutami w tej dziedzinie są : specjalistycznie przygotowany zespół pracowniczy , wieloletnie doświadczenie w branży oraz nowoczesne zarządzanie obiektami.

Zapewniamy sprawne funkcjonowanie obiektów poprzez profesjonalne zarządzanie nieruchomościami wraz z kompleksowym utrzymaniem czystości i porządku oraz całodobowym zabezpieczeniem Państwa mienia .

Doświadczona kadra inżynierska i zarządzająca są gwarancją wysokiej jakości usług i zapewnieniem stałego nadzoru nad właściwą realizacją usługi.

Zakres czynności:

 • stały nadzór nad sprawnością techniczną obiektów (audyty techniczne, 
  inwentaryzacje budowlane, przeglądy, ocena stanu technicznego budynku)

 • kompleksowe usługi - klimatyzacje i wentylacje, infrastruktura 
  elektroenergetyczna, niskoprądowa oraz systemy bezpieczeństwa

 • drobne roboty budowlaneremonty i adaptacje pomieszczeń

 • stały nadzór nad sprawnością techniczną obiektów zapewniając utrzymanie ich wartości rynkowych

 • kontrole, inspekcje oraz okresowe przeglądy budynków

 • udostępnienie stałych serwisantów obiektowychoraz pogotowie techniczne

 • prowadzenie Książek Obiektów

 • prowadzenie harmonogramów przeglądów i konserwacji

 • konserwacje instalacji np. klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i innych

 • właściwe funkcjonowanie nieruchomości poprzez zmniejszenie występowania sytuacji awaryjnych

 • wszelkie prace „ ZŁOTEJ RĄCZKI ”

Zapewniamy sprawne funkcjonowanie obiektów poprzez profesjonalne zarządzanie nieruchomościami wraz z kompleksowym utrzymaniem czystości i porządku oraz całodobowym zabezpieczeniem Państwa mienia .

X

Masz pytania?
Wypełnij formularz kontaktowy!

FIRMA:
IMIĘ:
NAZWISKO:
E-MAIL:
TELEFON:
TREŚĆ: